BƯỚC 1: Xác định ngành nghề

Chọn ngành nghề mình thích:
BƯỚC 2: Trắc nghiệm để tìm ra sở thích

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Các ý liệt kê trong mỗi bảng hướng đến các tố chất và năng lực cá nhân. Với mỗi ý sẽ có hai mức độ (đúng hoặc sai) và sẽ được quy định một điểm số tương ứng. Bạn hãy lựa chọn đúng sai (nếu đúng theo tính cách của bạn thì đánh dấu và ô tương ứng) của từng câu trong mỗi bảng, và chương trình sẽ tự động cộng tổng điểm của từng bảng, xác định ra bảng có điểm số cao nhất.

Realistic - Người thực tế
1. Bạn có tính tự lập:
2. Bạn suy nghĩ thực tế:
3. Bạn là người thích nghi với môi trường mới:
4. Bạn có thể vận hành, điều khiển các máy móc:
5. Bạn làm các công việc thủ công:
6. Bạn thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật:
7. Bạn thích những công việc vận động:
8. Bạn thích những công việc thấy ngay kết quả:
9. Bạn thích làm việc ngoài trời:
Investigative - Người thích nghiên cứu
1. Bạn có tìm hiểu khám phá nhiều vấn đề mới:
2. Bạn có khả năng phân tích vấn đề:
3. Bạn biết suy nghĩ một cách mạch lạc, chặt chẽ:
4. Bạn thích thực hiện các thí nghiệm, nghiên cứu:
5. Bạn có khả năng tổng hợp, khái quát, suy đoán:
6. Bạn thích điều tra, phân loại, đánh giá:
7. Bạn tự tổ chức công việc mình phải làm:
8. Bạn thích suy nghĩ về những vấn đề phức tạp:
9. Bạn có khả năng giải quyết các vấn đề:
Artistic - Người có tính nghệ sĩ
1. Bạn là người dễ xúc động:
2. Bạn có óc tưởng tượng phong phú:
3. Bạn thích sự tự do, không theo những, quy tắc:
4. Bạn có khả năng thuyết trình, diễn xuất:
5. Bạn có thể chụp hình, vẽ tranh, trang trí:
6. Bạn có năng khiếu âm nhạc:
7. Bạn có khả năng trình bày ý tưởng của mình:
8. Bạn thích làm công việc đòi hỏi sáng tạo:
9. Bạn thoải mái bộc lộ những ý thích:
Enterprising - Người dám nghĩ dám làm
1. Bạn là người có tính phiêu lưu, mạo hiểm:
2. Bạn có tính quyết đoán:
3. Bạn là người năng động:
4. Bạn có khả năng diễn đạt, tranh luận:
5. Bạn thích các việc quản lý, đánh giá:
6. Bạn thích đặt ra các mục tiêu, kế hoạch:
7. Bạn thích gây ảnh hưởng đến người khác:
8. Bạn là người thích cạnh tranh:
9. Bạn muốn người khác phải kính trọng, nể phục:
Conventional - người công chức
1. Bạn là người có đầu óc sắp xếp, tổ chức:
2. Bạn có tính cẩn thận:
3. Bạn là người chu đáo, chính xác và đáng tin:
4. Bạn thích công việc tính toán, ghi chép số liệu:
5. Bạn thích việc phân loại, cập nhật thông tin:
6. Bạn thường đặt ra những mục tiêu, kế hoạch:
7. Bạn thích dự kiến các khoản thu chi:
8. Bạn thích lập thời khóa biểu, lịch làm việc:
9. Bạn thích làm việc theo hướng dẫn, quy trình:
Bạn thuộc kiểu người:
Với số điểm lớn nhất là:

BƯỚC 3: Xác định lộ trình học tập và xem chương trình đào tạo

Xác định hoàn cảnh kinh tế gia đình:
Xác định trình độ học lực:
Bạn đã chắc chắn chọn ngành:
Số năm bạn phải học là: 6
Lộ trình học tập của bạn như sau:
  • Năm thứ nhất: Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Libero odit ab doloremque quos maxime repellat unde ratione, a dolorum voluptates expedita. Incidunt, praesentium nam! Provident adipisci hic quis modi molestias.

Chương trình đào tạo:
Công nghệ thông tin